Tủ bếp gỗ công nghiệp

  • Tủ bếp MDF sơn bệt 2

   Tủ bếp MDF sơn bệt 2

   * Đơn giá: 3.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu: Gỗ MDF sơn bệt 

   Giá: 3.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp sồi sơn màu óc chó

   Tủ bếp sồi sơn màu óc chó

   * Đơn giá: 4.000.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu: Gỗ sồi sơn màu óc chó

   Giá bán: 4.500.000 đ

   Giá KM: 3.990.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp Laminate An Cường2

   Tủ bếp Laminate An Cường2

   * Đơn giá: 4.000.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu: Gỗ Laminate An Cường

   Giá: 4.000.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp Acrilic

   Tủ bếp Acrilic

   * Đơn giá: 4.100.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu: Gỗ acrilic + Veener óc chó

   Giá: 4.100.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp MDF sơn bệt 1

   Tủ bếp MDF sơn bệt 1

   * Đơn giá: 3.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu: Gỗ MDF sơn bệt 

   Giá: 3.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp Laminate An Cường1

   Tủ bếp Laminate An Cường1

   * Đơn giá: 4.000.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu: Gỗ Laminate An Cường

   Giá: 4.000.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp ACRILIC An Cường

   Tủ bếp ACRILIC An Cường

   * Đơn giá: 4.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu : Gỗ Acrilic An Cường

   Giá: 4.500.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp MFC An Cường 1

   Tủ bếp MFC An Cường 1

   * Đơn giá: 3 .700.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
   Chất liệu: Gỗ công nghiệp MFC An Cường

   Giá: 3.700.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp Veener sồi mỹ

   Tủ bếp Veener sồi mỹ

   * Đơn giá: 3 .700.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
   Chất liệu: MDF sơn bệt + Veener sồi mỹ

   Giá: 3.700.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp Veener óc chó

   Tủ bếp Veener óc chó

   * Đơn giá: 3 .800.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu :MDF sơn bệt + Veener óc chó

    

   Giá: 3.800.000 đ

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp KT1

   Tủ bếp KT1

   * Đơn giá: Liên hệ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp

   Giá: Liên hệ

   Chi tiếtĐặt hàng