Tủ bếp

  • Tủ bếp MDF chống ẩm

   Tủ bếp MDF chống ẩm

   Miêu tả:

   * Đơn giá: 4.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp

   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp công nghiệp MDF sơn trắng M03

   Tủ bếp công nghiệp MDF sơn trắng M03

   * Đơn giá: 4.100.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp công nghiệp MDF

   Tủ bếp công nghiệp MDF

   * Đơn giá : Liên hệ 
    * Đơn vị tính : M dài kép (Trên dưới) 
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt 
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá 
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng...
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp MFC An Cường 2

   Tủ bếp MFC An Cường 2

   * Đơn giá: 3.700.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
   Chất liệu: MFC An Cường
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp HDF An Cường

   Tủ bếp HDF An Cường

   * Đơn giá: 6.000.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
   Chất liệu: G
   ỗ MDF sơn bệt, MFC An Cường
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp MFC An Cường+ MDF sơn bệt

   Tủ bếp MFC An Cường+ MDF sơn bệt

   * Đơn giá: 4.000.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
   Chất liệu: G
   ỗ MDF sơn bệt, MFC An Cường
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp sồi mỹ 10

   Tủ bếp sồi mỹ 10

   * Đơn giá: 5.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu : Gỗ sồi mỹ 
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp sồi mỹ 9

   Tủ bếp sồi mỹ 9

   * Đơn giá: 5.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu : Gỗ sồi mỹ 
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp sồi mỹ 8

   Tủ bếp sồi mỹ 8

   * Đơn giá: 5.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu : Gỗ sồi mỹ 
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp sồi mỹ 7

   Tủ bếp sồi mỹ 7

   * Đơn giá: 5.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu : Gỗ sồi mỹ 
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp sồi mỹ 6

   Tủ bếp sồi mỹ 6

   * Đơn giá: 5.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
   Chi tiếtĐặt hàng
  • Tủ bếp sồi mỹ 5

   Tủ bếp sồi mỹ 5

   * Đơn giá: 5.500.000VNĐ
   * Đơn vị tính: M dài kép (Trên dưới)
   - Đơn giá trên báo gồm công vận chuyển lắp đặt
   - Đơn giá chưa bao gồm phụ kiện, mặt đá
   - Miễn phí thiết kế khi đặt hàng trực tiếp
    Chất liệu : Gỗ sồi mỹ 
   Chi tiếtĐặt hàng
DMCA.com Protection Status